Location: Home > Apps > Finance > ECC Mobile
ECC Mobile_playmods.net

ECC Mobile Mod Apk v6.8.4  

App Name: ECC Mobile
6.8.4 for Android Updated on Thu May 26 19:58:47 CST 2022
fast download Fast Download
ECC Mobile MOD Info
6.0
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
ECC Mobile_playmods.net
The description of ECC Mobile
Erste Card Club razvio je mobilnu aplikaciju koja korisnicima omogućuje siguran pristup informacijama o korištenju njihove Erste Card Club kartice (Diners Club, Mastercard i Visa). PRIJAVA U APLIKACIJU Neovisno o tome koriste li već ECC online uslugu na webu ili ne, za pristup ECC mobile aplikaciji, Erste Card Club korisnici trebaju aktivirati mToken. Nakon aktivacije mTokena, za prijavu u mobilnu aplikaciju koriste mPIN. Ukoliko korisnik zaboravi svoj mPIN, na početnom ekranu može odabrati opciju za ponovnom registracijom, čime će se postojeći mPIN obrisati i za prijavu će koristiti onaj koji ponovno postavi. FUNKCIONALNOSTI Korištenjem ECC Mobile aplikacije krajnji korisnici mogu koristiti sljedeće funkcije: Pregled kartica i njenih detalja Pregled troškova Provjeru raspoloživog iznosa za potrošnju Provjeru kupnje (za kartice s nekomuniciranim limitom) Upravljanje obročnom kupnjom (preskok jedne mjesečne rate ili otplata svih preostalih rata) Pregled i plaćanje računa Prikaz nagradnih programa i popusta Upravljanje profilom Upravljanje karticama Kupnja GSM bonova SIGURNOST Mobilna aplikacija sigurna je i jednostavna za korištenje. Aplikaciju je potrebno preuzeti putem Play Store-a, a za korištenje na mobilnom uređaju nužno je imati pristup internetu. Pristup aplikaciji nije moguć bez mPIN-a koji je poznat samo korisniku, stoga u slučaju krađe ili gubitka mobitela ne može doći do zloupotrebe. Podaci o mPIN-u ne pohranjuju se u mobitel. U slučaju višestrukog uzastopnog unosa netočnog mPIN-a (maksimalno četiri puta), aplikacija automatski briše mToken, a za ponovni pristup aplikaciji, potrebno je ponoviti registracijski postupak. Nakon 15 minuta nekorištenja, aplikacija će automatski odjaviti korisnika.
——Uploaded by the user

Show More more | playmods.net

Additional Information

Category: Finance Publisher: Erste Card Club d.o.o. Requirements: Andriod 5.0+ Publish Date: Thu May 26 19:58:47 CST 2022

ECC Mobile 6.8.4 Update
Updated on Thu May 26 19:58:47 CST 2022
Bug Fixes

Show More more | playmods.net

Reviews (0)

Write a comment icon
Write Review
No content icon
No content~
mods download close
Download Mods In PlayMods
Mods Name …
Creation time:
Fast Download
Fast Download:Download this app by playmods App with faster speed.
Download APK
Close icon
More Details About This Game
Download Size : 
32.0MB
Version : 
6.8.4
Version Code : 
118565
Language : 
EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS EN AM AR ASs BE BG BN BS CA CS EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS
Permission : 
EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS EN AM AR ASs BE BG BN BS CA CS EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS
close
Download PM icon
More Details About This Game
Provide Toca tools for users who love Toca, upload and save their own archives at any time, and share their buildings with friends. Collect various easter eggs, items, and food recipes to provide to users.
Download PlayMods to write the review~~
Download
floating | playmods.net
Download
PlayMods APP