Location: Home > Apps > Finance > HomeX - HCVN
HomeX - HCVN_playmods.net

HomeX - HCVN Apk v6.1.0  

App Name: HomeX - HCVN
6.1.0 for Android Updated on Sun Oct 09 00:12:17 CST 2022
fast download Fast Download
HomeX - HCVN MOD Info
6.0
HomeX - HCVN_playmods.net
HomeX - HCVN_playmods.net
HomeX - HCVN_playmods.net
HomeX - HCVN_playmods.net
HomeX - HCVN_playmods.net
HomeX - HCVN_playmods.net
HomeX - HCVN_playmods.net
The description of HomeX - HCVN
Ứng dụng dành riêng cho nhân viên/quản lý kinh doanh và đối tác của HCVN.

Được sáng tạo và phát triển bởi Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dùng nâng cao hiệu quả trong quá trình làm việc cũng như gia tăng trải nghiệm của Khách hàng đối với các sản phẩm của Home Credit.

Thông qua việc phát triển các tính năng trên HomeX, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác:

✓ Tạo hợp đồng đối với tất cả các loại sản phẩm.
✓ Tìm kiếm hợp đồng.
✓ Gửi phản hồi cho bộ phận Helpdesk.
✓ Tìm kiếm và xử lý lỗi hợp đồng.
✓ Nhận các Khách hàng tiềm năng.
✓ Cập nhật báo cáo kinh doanh cho DSM.

Bộ phận phát triển sản phẩm của Home Credit Việt Nam vẫn luôn cố gắng phát triển và cập nhật thêm nhiều tính năng mới để HomeX ngày càng hoàn thiện và gần gửi hơn trong tương lai.

Hãy cùng trải nghiệm và đón chờ nhé!
——Uploaded by the user

Show More more | playmods.net

Additional Information

Category: Finance Publisher: HomeX Development Team Requirements: Andriod 5.0+ Publish Date: Sun Oct 09 00:12:17 CST 2022

HomeX - HCVN 6.1.0 Update
Updated on Sun Oct 09 00:12:17 CST 2022
Bug Fixes

Show More more | playmods.net

Reviews (0)

Write a comment icon
Write Review
No content icon
No content~
mods download close
Download Mods In PlayMods
Mods Name …
Creation time:
Fast Download
Fast Download:Download this app by playmods App with faster speed.
Download APK
Close icon
More Details About This Game
Download Size : 
80.1MB
Version : 
6.1.0
Version Code : 
211501
Language : 
EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS EN AM AR ASs BE BG BN BS CA CS EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS
Permission : 
EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS EN AM AR ASs BE BG BN BS CA CS EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS
close
Download PM icon
More Details About This Game
Provide Toca tools for users who love Toca, upload and save their own archives at any time, and share their buildings with friends. Collect various easter eggs, items, and food recipes to provide to users.
Download PlayMods to write the review~~
Download
floating | playmods.net
Download
PlayMods APP