Location: Home > Apps > Social > Mindpod
Mindpod_playmods.net

Mindpod Mod Apk v1.2.3  

App Name: Mindpod
1.2.3 for Android Updated on Fri May 06 18:38:01 CST 2022
fast download Fast Download
Mindpod MOD Info
6.0
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
Mindpod_playmods.net
The description of Mindpod

Mindpod là mạng xã hội dưới hình thức audio, là những gì đang diễn ra bên trong tâm trí bạn. Một sân chơi mới để bạn kết nối, chia sẻ và khám phá thế giới thông qua những đoạn audio ngắn mang tâm tư, suy nghĩ và kinh nghiệm cá nhân. Lắng nghe những gì bạn bè đang quan tâm, chia sẻ những gì bạn trải nghiệm. Kết nối với những người bạn mới cùng tần số cảm xúc. Nghe và được lắng nghe!

Đến với Mindpod, người dùng có thể nghe những đoạn audio ngắn từ cộng đồng và chia sẻ trải nghiệm cá nhân dễ dàng hơn với chức năng thu âm trực tiếp trên app.
Ngoài audio, người dùng có thể chia sẻ những hình ảnh liên quan đến audio qua chức năng hình ảnh, để việc truyền tải nội dung đến người nghe được đủ đầy và sáng tạo hơn.

Việc tương tác trực tiếp với nhà sáng tạo nội dung audio càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với chức năng bình lụâ trực tiếp và share audio trên các nền tảng xã hội khác.

Một tính năng mới giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên Mindpod chính là playlist. Playlist giúp người dùng dễ dàng lưu lại những audio yêu thích trong quá trình lướt trang chủ, và với một nút chạm, người dùng có thể nghe toàn bộ audio đã được lưu từ nhiều nhà sáng tạo audio khác nhau mà không cần bật điện thoại trong suốt thời gian nghe.

——Uploaded by the user

Show More more | playmods.net

Additional Information

Category: Social Publisher: Mindpod Requirements: Andriod 5.0+ Publish Date: Fri May 06 18:38:01 CST 2022

Mindpod 1.2.3 Update
Updated on Fri May 06 18:38:01 CST 2022
Bug fixes and improvements

Show More more | playmods.net

Reviews (0)

Write a comment icon
Write Review
No content icon
No content~
mods download close
Download Mods In PlayMods
Mods Name …
Creation time:
Fast Download
Fast Download:Download this app by playmods App with faster speed.
Download APK
Close icon
More Details About This Game
Download Size : 
212.1MB
Version : 
1.2.3
Version Code : 
85200
Language : 
EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS EN AM AR ASs BE BG BN BS CA CS EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS
Permission : 
EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS EN AM AR ASs BE BG BN BS CA CS EN AM AR AS BE BG BN BS CA CS
close
Download PM icon
More Details About This Game
Provide Toca tools for users who love Toca, upload and save their own archives at any time, and share their buildings with friends. Collect various easter eggs, items, and food recipes to provide to users.
Download PlayMods to write the review~~
Download
floating | playmods.net
Download
PlayMods APP