ที่ตั้ง: บ้าน > เกม > สวมบทบาท > Aura Kingdom 2
Aura Kingdom 2_playmods.net

Aura Kingdom 2

9.7.7 แอนดรอยด์ Android
ดาวน์โหลดเร็ว ดาวน์โหลด APK (1.1GB)
ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว:ดาวน์โหลดแอปนี้โดยแอพ playmods ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้น
Aura Kingdom 2 MOD Info
6.0
Aura Kingdom 2_playmods.net
Aura Kingdom 2_playmods.net
Aura Kingdom 2_playmods.net
Aura Kingdom 2_playmods.net
Aura Kingdom 2_playmods.net
คำอธิบายของ Aura Kingdom 2
Great remake of a classic MMORPG!
Fully-rendered 3D characters offer impressive detail down to their elegant costumes.
Enjoy the satisfying MMO gameplay and stunning graphics on your mobile device!
Embark on new adventure to the world Ramayan and screenshot every step of your journey.
Summon Eidolons, establish tactics for party battles, and most of all... create YOUR legend as a Hero.

■ DYNAMIC COMBAT SYSTEM ■
4 unique classes to choose from.
Enjoy fast-action gameplay at your fingertips and easy-to-use touch control with beautiful animations!
Conquer epic raid dungeons with players from all around the world.

■ REAL VAST OPEN-WORLD ■
Stroll down the beautiful streets of the Medieval Times and witness abundant creatures.
Listen to the tales of those who live amongst them and learn of the story behind "Ramayan".
Set out with your friends on an unforgettable adventure!

■ COLLECT POWERFUL EIDOLONS ■
Combined with Card Game playstyle!
Meet over 40 Eidolons on your journey and Collect 'Em All!
Cultivate and form inseparable bonds with your partners -- Design a team exclusive to you.
Utilize your Eidolon's powerful ultimate skill and have them battle alongside you

■ UNLOCK SECRETS OF MONSTERS ■
Ramayan consists of plains, forests, wetlands, and rainforests -- Which are also the natural habitat of multitudinous creatures
Discover where they inhabit, what they like or dislike, and everything else about them.
Unlock every monster in this fantasy world and complete the "Book of Ramayan".

■ CUSTOMIZE YOUR ACCESSORIES ■
Your accessories will no longer be identical to anyone else's.
Adjust its size, angle, and even where it's placed.
- Cat ears on your forehead?
- Spectacles hanging from your chin?
- Wings growing out from your bum?
The only limit is your imagination! All of these are made possible for someone creative like you -- Play around all you want!
——อัปโหลดโดยผู้ใช้

แสดงมากขึ้น more | playmods.net

Aura Kingdom 2 9.7.7 อัปเดต
Great remake of a classic MMORPG
Experience the world of Aura Kingdom 2 together!

Introducing New Features with the latest update:
- New System: Timeline
- New System: Gaia Link
- New Weekly Challenge: Abyssal Labyrinth

แสดงมากขึ้น more | playmods.net

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมวดหมู่: สวมบทบาท สำนักพิมพ์: X-Legend Entertainment Co., Ltd. ความต้องการ: Android 5.0+ วันที่เผยแพร่: 03/11/2020

floating | playmods.net
ดาวน์โหลด
PlayMods APP