Địa điểm: Nhà > Ứng dụng > Giáo dục > CaBase
CaBase_playmods.net

CaBase Apk v1.5.1  

Tên ứng dụng: CaBase
1.5.1 cho Android  xapk
Tải xuốngxapk bằng PlayMods
Gói cài đặt làxapk, cần được tải xuống và cài đặt trong PlayMods
CaBase MOD Info
6.0
CaBase_playmods.net
CaBase_playmods.net
CaBase_playmods.net
CaBase_playmods.net
CaBase_playmods.net
Mô tả của CaBase

The application allows you to convert between decimal, hexadecimal, octal and binary numbering systems and explains the steps taken between each conversion.

In the first instance it was developed for the students of IPEM 294.

#convert #decimal #hexadecimal #octal #binary

—— do người dùng tải lên

Cho xem nhiều hơn more | playmods.net

CaBase 1.5.1 Cập nhật
Bug Fixes

Cho xem nhiều hơn more | playmods.net

thông tin thêm

Loại: Giáo dục Nhà xuất bản: Luis Vilchez Yêu cầu: Andriod 5.0+ Ngày xuất bản: 24/11/2022

mods download close
Download Mods In PlayMods
Mods Name …
Thời gian sáng tạo:
Tải nhanh
Tải xuống nhanh : Tải xuống ứng dụng này bằng Ứng dụng playmods với tốc độ nhanh hơn.
Tải xuống APK
floating | playmods.net
Tải xuống
ỨNG DỤNG PlayMods