Địa điểm: Nhà > Ứng dụng > Công cụ > FPP Control
FPP Control_playmods.net

FPP Control Apk vv0.4  

Tên ứng dụng: FPP Control
v0.4 cho Android  xapk
Tải xuốngxapk bằng PlayMods
Gói cài đặt làxapk, cần được tải xuống và cài đặt trong PlayMods
FPP Control MOD Info
6.0
FPP Control_playmods.net
FPP Control_playmods.net
Mô tả của FPP Control

Ability to start/stop playlist, start/stop testing. Add one FPP instance and others will be discovered through multisync. Works with FPP v4 and v5.

—— do người dùng tải lên

Cho xem nhiều hơn more | playmods.net

FPP Control v0.4 Cập nhật
Fix FPP Version 3 not working

Cho xem nhiều hơn more | playmods.net

thông tin thêm

Loại: Công cụ Nhà xuất bản: Scott Hanson Yêu cầu: Andriod 5.0+ Ngày xuất bản: 24/11/2022

mods download close
Download Mods In PlayMods
Mods Name …
Thời gian sáng tạo:
Tải nhanh
Tải xuống nhanh : Tải xuống ứng dụng này bằng Ứng dụng playmods với tốc độ nhanh hơn.
Tải xuống APK
floating | playmods.net
Tải xuống
ỨNG DỤNG PlayMods